2234. Tillgänglighet och utrymning

Datum: 8 december 2022
Kurslängd: Halvdag, kl 08:30-12:30
Sista anmälningsdag: 30 november 2022
Plats: Hotell Scandic, Barnhemsgatan 23, 431 31 Mölndal

Antal deltagare: 20
Kursledare: Tommy Sköld eller Björn Nordström från Projsec AB
Kursinnehåll: Kursen ger en allmän beskrivning av myndigheters och försäkringsgivares (oftast) motstridiga krav på låsning av dörrar avsedda för utrymning. Vi går bland annat igenom Boverkets och Arbetsmiljöverkets krav på utformning av tillgängliga utrymningsvägar samt grundläggande byggnadstekniska brandkrav.

Hur kan vi kombinera de påverkansfaktorer som styr utrymning, tillgänglighet och inbrottsskydd med teknik och funktion?

Målgrupp: Alla som arbetar med lås och säkerhet

Pris 3 500 kr
För medlemmar: 2 500 kr
Anmälningsavgift 500 kr tillkommer.
Belopp exkl. moms.

Lunch & fika ingår i priset.

Samtliga kurser berättigar SLR:s medlemsföretag till bidrag från Utbildningsfonden.
Läs mer på den här länken.

Mina uppgifter
Förnamn
Efternamn
Epost
Verifiera epost
Företag
Ort
Mobil
E-post för fakturering
Ev märkning av faktura
Övrig information
Ev. allergier
Organisationsnummer
Den rättsliga grunden för administrationen av kursanmälan är att fullgöra det avtal som ingåtts med anmälan. Rättslig grund för behandling som sker i samband med eventuell uppföljning är att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Här finns SLR:s allmänna villkor och information om personuppgiftshantering.
Samtycke