2236. Dörrautomatiker och CE-märkning

Datum: 9 december 2022
Kurslängd: Halvdag, kl 08:00-12:00
Sista anmälningsdag: 2 december 2022
Plats: Hotell Scandic Star, Glimmervägen 5, 224 78 Lund

Antal deltagare: 20
Kursledare: Björn Nordström från Projsec AB
Kursinnehåll: Kursen ger en djupgående kunskap gällande regelverken SS-EN 16005 och AFS 2008:3. Vi går bland annat igenom kraven på tillverkare, projektörer, installatörer och  byggherrar.
Hur ser vägen ut från projektering, upphandling till riskbedömning och installation samt slutgiltig dokumentation.
Vad krävs för att en installation ska kunna CE-märkas?
Vilka produkter innefattas och behöver tas i beaktning vid en installation och vad är  begräsningen för ett ”automatiskt dörr-öppningssystem”?

Målgrupp: Kravställare, projektörer, installatörer och besiktningsmän.

Pris: 3 500 kr
För medlemmar: 2 500 kr
Anmälningsavgift 500 kr tillkommer.
Belopp exkl. moms.

Lunch & fika ingår i priset.

Samtliga kurser berättigar SLR:s medlemsföretag till bidrag från Utbildningsfonden.
Läs mer på den här länken.

Mina uppgifter
Förnamn
Efternamn
Epost
Verifiera epost
Företag
Ort
Mobil
E-post för fakturering
Ev märkning av faktura
Övrig information
Ev. allergier
Organisationsnummer
Den rättsliga grunden för administrationen av kursanmälan är att fullgöra det avtal som ingåtts med anmälan. Rättslig grund för behandling som sker i samband med eventuell uppföljning är att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Här finns SLR:s allmänna villkor och information om personuppgiftshantering.
Samtycke