2305. SSF 200
 

Fyll i dina uppgifter nedan och tryck på skicka längst ner.

Välkommen med din anmälan!

Kursnr: 2305
Datum: 13 juni 2023
Kurslängd: Halvdag Förmiddag - tider kommer att anges i kallelse
Sista anmälningsdag: 7 juni 2023
Plats: Hotell Scandic Skärholmen, Oxholmsgränd 2, Skärholmen

Antal deltagare: 20
Kursledare: Björn Nordström från Projsec AB
Kursinnehåll: SSF 200 utgåva 5 - Norm för Inbrottsskydd - Byggnader och lokaler samt krav på CE-märkning av dörrar avsedda för inbrotts- och brandskydd. SSF 200 är lite av Bibeln för den som skall jobba med lås och säkerhet och något som alla medarbetare bör ha kännedom om.

Dessutom blir det genomgång av skyddsklasser, omslutningsyta samt krav för lås, dörrar, portar, fönster och inkrypningsskydd enligt SSF 200, utgåva 5. Genomgång av krav för CE-märkning av dörrar avsedda för inbrotts- och brandskydd, samt krav på låsenheter för dessa.

Målgrupp: Alla som arbetar med lås och säkerhet.

Pris: 3 500 kr
Anmälningsavgift 500 kr tillkommer.
Belopp exkl. moms.

Lunch & fika ingår i priset.

Samtliga kurser berättigar SLR:s medlemsföretag till bidrag från Utbildningsfonden.
Läs mer på den här länken.

Mina uppgifter
Förnamn
Efternamn
Epost
Verifiera epost
Företag
Ort
Mobil
E-post för fakturering
Ev märkning av faktura
Övrig information
Ev. allergier
Organisationsnummer
Den rättsliga grunden för administrationen av kursanmälan är att fullgöra det avtal som ingåtts med anmälan. Rättslig grund för behandling som sker i samband med eventuell uppföljning är att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Här finns SLR:s allmänna villkor och information om personuppgiftshantering.
Samtycke