2313. Till- och frångänglighet, Dörrautomatiker,
CE-märkning och CE-verktyg - Väntelista


Fyll i denna intresseanmälan till ovanstående kurs och tryck på Skicka längst ner.
När detaljerna är klara blir du kontaktad med erbjudande om plats.

Ingen debitering sker förrän du har accepterat erbjudandet du får. Anmälan till en kurs i SLR:s kurskatalog är därefter bindande och avgifterna ska vara betalda innan kurstillfället.

Kursnr: 2313
Datum: Fastställs senare
Kurslängd: Heldag 09:00-17:00
Antal deltagare: 20
Kursledare: Björn Nordström från Projsec AB

Kursinnehåll: Kursen ger en övergripande orientering avseende tillgänglighet och det som kommit kallas frångänglighet där automatiska dörröppnare oftast blir den lösning som krävs för att uppfylla lagkrav.
Kursen omfattar även en grundlig genomgång av olika myndighetskrav som ställs på både maskintillverkare och byggherrar. I synnerhet beställarens ansvar för att uppfylla plan- och bygglagen och maskintillverkarnas skyldighet att CE-märka maskinerna de tillverkar och vad de måste göra för att uppfylla maskindirektivet.

Slutligen avhandlas SLR´s nya dokumentsystem för CE-märkning och hur bland annat riskbedömning och egenkontroll kan/ska hanteras.

Målgrupp: Projektörer, installatörer (tillverkare)

Pris: 6 500 kr
Anmälningsavgift 500 kr tillkommer.
Belopp exkl. moms.

Lunch & fika ingår i priset.

Samtliga kurser berättigar SLR:s medlemsföretag till bidrag från Utbildningsfonden.
Läs mer på den här länken.

Mina uppgifter
Förnamn
Efternamn
Epost
Verifiera epost
Företag
Ort
Mobil
E-post för fakturering
Ev märkning av faktura
Övrig information
Ev. allergier
Organisationsnummer
Den rättsliga grunden för administrationen av kursanmälan är att fullgöra det avtal som ingåtts med anmälan. Rättslig grund för behandling som sker i samband med eventuell uppföljning är att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Här finns SLR:s allmänna villkor och information om personuppgiftshantering.
Samtycke