SLR - DAGARNA 2020 28-29 januari

Scandic InfraCity Upplands Väsby

Välkommen till SLR-dagarna
Utbildning - Kompetensutveckling
 

SLR-dagarna 2020 består av två huvudblock.

 • SHG-infodag med årsmöte (27/1)
 • 40-tal kurser som ingår i kurspass och därutöver erbjuds även preparandkurser (Pågår mellan 28-29/1)

SLR-Dagarna 2020 hålls precis som föregående utbildningsdagar på omtyckta Scandic InfraCity Upplands Väsby.

Efter anmälan kommer du att få en anmälningsbekräftelse via mail.

Ungefär 1 vecka innan SLR-dagarna startar kommer du att få ett sms med en länk till en app som du sparar ner som en ikon på din smartphone. Appen kommer att visa dina egna valda kurser, samt vilken lokal du skall vara i med mera. Målet är att du skall kunna hitta all tänkbar information i appen, samt också kunna lämna en kursutvärdering för de kurser du deltagit i. Mobiltelefonnummer samt en personlig emailadress måste anges i anmälan för att appen skall fungera.

OBS! Sista anmälningsdag är den 8 december 2019

SHG Svenska Högsäkerhetsgruppen - sektion i SLR

SHG håller under måndagen (27 januari) sitt årliga informationsmöte, under vilket det är obligatioriskt att delta för de certifierade värdeförvaringstekniker som är personliga medlemmar i sektionen.

Efter informationsmötet hålls SHG:s årsmöte.

Måndag
 • 09:00  - SHG Informationsdag

  Vi har det stora nöjet att på SHG-dagen 2020 presentera utbildning från verktygsleverantören TECHNICAL ENTRY avseende dyrkning och decoding av högsäkerhetslås.
  På förmiddagen har vi ett teoripass med genomgång av dyrk och decoding principen för att sedan under eftermiddagen få en närmare undervisning i att hur praktiskt använda verktygen.
  Det kommer även att finnas tillfälle att beställa verktyg för den som är intresserad.
  Innan ovan utbildning kommer leverantörer av skåp och lås att presentera produktnyheter som vanligt.

 • 12:30 - Lunch
 • 13:30 - SHG Informationsdag fortsättning.
 • 16:30 - SHG Årsmöte.
 • 19:00 - Middag 3-rätters (dryck ingår ej)

Kursdagar

Kursdagarna är tisdag - onsdag. I år finns det sammanlagt ett 40-tal olika kurser att välja på. 
Man köper kurspass för 1 eller 2 dagar och man kan då välja fritt mellan de olika kurserna (obs: gäller ej preparandkurser som har en annan avgift)

Schema:

Tisdag
 • 09:00 - Kurs

  Alla kurser påbörjas kl 09:00.
  Fika serveras ca. 10:00.

 • 12:30 - Lunch

  Lunchbuffé

 • 13:30 - Kurs

  Fortsättning av heldagskurs, ny halvdagskurs påbörjas.
  Fika serveras ca. 15:15.

 • 19:00 - Middag 3-rätters (dryck ingår ej)
Onsdag
 • 09:00 - Kurs

  Alla kurser påbörjas kl 09:00.
  Fika serveras ca. 10:00.

 • 12:30 - Lunch

  Lunchbuffé

 • 13:30 - Kurs

  Fortsättning av heldagskurs, ny halvdagskurs påbörjas.
  Fika serveras ca. 15:15.

Halvdagspass Tisdag 28/1

Klicka på varje rubrik för att visa mer information

Förmiddag

SSF 200 utgåva 5 - Norm för Inbrottsskydd - Byggnader och lokaler samt krav på CE-märkning av dörrar avsedda för inbrotts- och brandskydd

SSF 200 är lite av bibeln för den som skall jobba med Lås & Säkerhet och som alla
medarbetare bör ha kännedom om!


Kort genomgång av skyddsklasser, omslutningsyta samt krav för lås, dörrar, portar, fönster och inkrypningsskydd enligt SSF 200, utgåva 5. Genomgång av krav för CE-märkning av dörrar avsedda för inbrotts- och brandskydd samt krav på låsenheter för dessa.

Målgrupp: Samtliga som jobbar med Lås och säkerhet
Föreläsare: Tommy Sköld, Projsec AB
Kurslängd: Halvdag.
Antal deltagare: 56

Beslagsprojektering med ASSA ABLOY Openings Studio
Projektering av dörrlösningar med hjälp av projekteringsverktyget AAOS.
ASSA ABLOY Openings Studio™ är ett innovativt, smart, BIM-kompatibelt verktyg för produktspecificering som ger effektivare samarbete och informationsdelning.


Målgrupp: Den som arbetar med beslagning av dörrar och vill ha en fördjupad kunskap
Föreläsare: Jesper Lennartsson, ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden
Kurslängd: Halvdag.
Antal deltagare: 6

Grundläggande utbildning på de nya skjutdörrsautomatiker Entrematic PSL100 och PSL 150
Du får en fördjupad kunskap i installation och driftsättning av skjutdörrsautomatiker. Hur automatiken är uppbyggd, prestanda och praktiskt montageförfarande. Du ges även en gedigen genomgång av vanligt förekommande tillbehör och inkopplingar av dessa så som riktnings- och rörelsekännande säkerhetssensorer samt skyddssensorer i bakkant.


Föreläsare: Peter Gyllenhammar, AXS Nordic
Kurslängd: Halvdag.
Antal deltagare: 8

Licensgrundande serviceteknisk utbildning inom ASSA Triton och ASSA Neptun låssystem. Utbildningen ger kunskap för att hantera efterservice på respektive låssystem.

Målgrupp: Installatörer, tekniker med flera.
Föreläsare: Fredrik Lindberg, ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden
Kurslängd: Halvdag
Antal deltagare: 10

Teori: Genomgång av befintliga ASSA Hi-O ellås-produkter.
Fördelar med Hi-O
Inkopplingsexempel
Praktik: Inkoppling av Hi-O produkter i DAC
Initiering, upplåsning av produkter
Användning av HIT-01 handterminal


Målgrupp: Installatörer, tekniker med flera.
Föreläsare: Lars Värlander, ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden,
Kurslängd: Halvdag.
Antal deltagare: 10

Kursen omfattar:
Administrering av befintliga system.
Genomgång av systemets uppbyggnad och möjligheter. Genomgång av programvaran.

OBS! Kursen är bara tillgänglig för befintliga iLOQ Partners.

Krav: Deltagaren måste ta med egen dator med iLOQ S10 Manager och Office installerat, programmeringsenhet, systemnyckel samt Masterlösenord till det egna demosystemet.

Föreläsare: Pasi Hokkanen, ILOQ
Kurslängd: Halvdag
Antal deltagare: 10
 

Teoretisk genomgång av konceptet SALTO SVN
Produktgenomgång,
Projekteringsövningar samt prislista.

Förkunskaper: Inga
Målgrupp: Installatörer, tekniker med flera.
Föreläsare: Salto Systems
Kurslängd: Halvdag
Antal deltagare: 10 (minst 4)
 

• Allmän genomgång av Airkeysystemet
• Hur man driftsätter ett Airkeysystem
• Nyheter
• Summering och frågestund
Förkunskaper: Inga
Föreläsare: Lennart Dahlbäck, Mikael Nordin eller Per Selander, EVVA Scandinavia
Kurslängd: Halvdag
Antal deltagare: 8 (Minst 4)

• Anställningsformer med fokus på yrkesintroduktionsanställning och andra former av lärlingsutbildning för rekrytering
• Lön enligt avtal
• Anställningsvillkor
• Anställningsupphörande
• LAS
 
Anm. Punkt 1 om Anställningsformer genomförs av kursledare från SVEMEK i samverkan med SLR-personal med målsättning att beskriva möjligheter för företag att använda SLR-YI och verktyget LARA vid rekrytering

Målgrupp: Företagsledare och HR-personal.
Förkunskaper: Inga
Föreläsare: Svemek - Industriarbetsgivarna
Kurslängd: Halvdag
Antal deltagare: 10
 

Eftermiddag

Genomgång av olika låsklasser enligt SSF 3522, exempel på användningsområden av mekaniska och elektromekaniska låsenheter samt förklaring av begreppet ”Godkänd låsenhet”.
SSF 3523 är en ny norm som ställer krav på kompletta uppkopplade digitala låsenheter. Vissa av de ”smarta” lås som finns på marknaden har visat bristande funktion och säkerhet. Den kommande europeiska standarden prEN 16867, kan medföra att ännu fler produkter med inbrottsskyddskrav som ej motsvarar krav från svenska kravställare. SSF 3523 blir därför en viktig norm för att säkerställa digitala låsenheters prestanda.

Målgrupp: Samtliga som jobbar med Lås och säkerhet
Föreläsare: Tommy Sköld, Projsec AB
Kurslängd: Halvdag.
Antal deltagare: 56

Projektering av dörrlösningar med hjälp av projekteringsverktyget AAOS.
ASSA ABLOY Openings Studio™ är ett innovativt, smart, BIM-kompatibelt verktyg för produktspecificering som ger effektivare samarbete och informationsdelning.


Målgrupp: Den som arbetar med beslagning av dörrar och vill ha en fördjupad kunskap
Föreläsare: Jesper Lennartsson, ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden
Kurslängd: Halvdag.
Antal deltagare: 6

Grundläggande utbildning på de nya skjutdörrsautomatiker Entrematic PSL100 och PSL 150
Du får en fördjupad kunskap i installation och driftsättning av skjutdörrsautomatiker. Hur automatiken är uppbyggd, prestanda och praktiskt montageförfarande. Du ges även en gedigen genomgång av vanligt förekommande tillbehör och inkopplingar av dessa så som riktnings- och rörelsekännande säkerhetssensorer samt skyddssensorer i bakkant.


Föreläsare: Peter Gyllenhammar, AXS Nordic
Kurslängd: Halvdag.
Antal deltagare: 8

Licensgrundande serviceteknisk utbildning inom ASSA Triton och ASSA Neptun låssystem. Utbildningen ger kunskap för att hantera efterservice på respektive låssystem.

Målgrupp: Installatörer, tekniker med flera.
Föreläsare: Fredrik Lindberg, ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden
Kurslängd: Halvdag
Antal deltagare: 10

Teori:
Genomgång av befintliga ASSA Hi-O ellås-produkter.
Fördelar med Hi-O
Inkopplingsexempel
Praktik:
Inkoppling av Hi-O produkter i DAC
Initiering, upplåsning av produkter
Användning av HIT-01 handterminal


Målgrupp: Installatörer, tekniker med flera.
Föreläsare: Lars Värlander, ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden,
Kurslängd: Halvdag.
Antal deltagare: 10

Kursen omfattar:
Administrering av befintliga system.
Genomgång av systemets uppbyggnad och möjligheter.
Genomgång av programvaran.

OBS! Kursen är bara tillgänglig för befintliga iLOQ Partners.

 Krav: Deltagaren måste ta med egen dator med iLOQ S10 Manager och Office installerat, programmeringsenhet, systemnyckel samt Masterlösenord till det egna demosystemet.

Föreläsare: Pasi Hokkanen, ILOQ
Kurslängd: Halvdag
Antal deltagare: 10
 

Teoretisk genomgång av konceptet SALTO KS
Produktgenomgång,
Projekteringsövningar samt prislista.
Förkunskaper: Inga
Målgrupp: Installatörer, tekniker med flera.
Föreläsare: Salto Systems
Kurslängd: Halvdag
Antal deltagare: 10 (minst 4)

AirKey-gränssnitt som erbjuder dig och dina kunder många nya möjligheter och fler affärer.

Nu kan dina kunder styra AirKey-funktioner direkt från sin egen programvara. Det förenklar administrationen av AirKey-systemet samt sparar tid och pengar.

• Allmän presentation av Airkey cloud
• Exempel på integration med bokningssystem
• Förutsättningar och verktyg för integration
• Kort genomgång av Airkey Admin och API
• Summering och frågestund
Förkunskaper: AirKey Grundkurs
Föreläsare: Lennart Dahlbäck, Mikael Nordin eller Håkan Alfredsson, EVVA Scandinavia
Kurslängd: Halvdag
Antal deltagare: 10 (Minst 4)

Fördelar med kollektivavtal och möjligheter för företag att använda yrkesintroduktionsanställning, SLR-YI och verktyget LARA vid rekrytering. Kursen varvar teoretiska avsnitt med praktiska exempel

• Allmänt om kollektivavtal- SVEMEK

• Anställningsformer med fokus på yrkesintroduktionsanställning och andra former av lärlingsutbildning     för rekrytering

• Lön enligt avtal

• Anställningsvillkor

• Anställningsupphörande

• LAS

Målgrupp: Företagsledare och HR-personal.
Förkunskaper: Inga
Föreläsare: : Moon-Hee Tjeder Industriarbetsgivarna, SVEMEK, Personal från SLR Kompetenscentrum säkerhet
Kurslängd: Halvdag
Antal deltagare: 10

Heldagskurser Tisdag 28/1

Klicka på rubrikerna för att visa mer information

Heldag

BAS-P, BAS-U med skrivning.
Lagstadgat utbildningskrav. BAS-P & BAS-U (Byggarbetsmiljösamordnare) kursen går igenom gällande lagstiftning och krav. Skriftligt prov avslutar kursen, godkänt prov ger dig ett utbildningsintyg som i dag efterfrågas på fler och fler upphandlingar. Det är nu allt oftare ett ”skall krav” på att ett intyg på BAS-utbildning ska bifogas vid upphandlingarna.

Målgrupp: Chefer, ägare och personer i ledande befattning eller annan utsedd
Kursledare: Sverker Ekström, Nercia.
Kurslängd: Heldag.
OBS! Kursmaterial tillkommer med 750kr/deltagare

Kursen ger en mycket god grundläggande förståelse för vad ett datanätverk är
och hur det kan användas.
Vi tittar närmare på de typer av apparater som styr datatrafiken som switchar och routrar.
Kursen tar även upp några av nätverkets viktigaste servar som DNS, DHCP, WEB och SIP-server. Efter kursen skall deltagaren kunna implementera och administrera en nätverksbaserad produkt via ett lokalt nätverk (LAN) samt över det publika internet (WAN).
 
Vidare kommer utbildningen att innehålla följande:
• Grundläggande begrepp som LAN, WAN, PoE, Brandvägg, Gateways, Nätmask etc.
• Hur bygger man ett LAN? Möjligheter och utmaningar med arkitekturen
• TCP/IP i PC, ex. olika kommando i kommandotolken.
• Vad är en IP-adress? Publik, Fast, Dynamisk (DHCP)
• Säkerhet över internet
• Routing. Praktiska övningar med ”egen” router relaterade till Vaka
passer/porttelefoni, ex. fjärråtkomst av vaka via internet, portforward etc.
 
Föreläsare: Bengt Antonelius, Kenneth Malm, Axema
Kurslängd: Heldag
Antal deltagare: 10 (minst 5)

Ur kursinnehållet:
Lagar och föreskrifter
Historik
Riskbedömning och analyser
Val av lift
Genomgång av liftens funktioner
Daglig tillsyn
Användning av fallskydd i lift
Hantera olika typer av liftar
 
Kursdokumentation: Kursen följer Liftutbildningsrådets (LUR) liftläroplan (LLP) och följer den internationella standarden SS-ISO 18878:2013.
Utbildningsbevis:
Efter genomförd utbildning och godkänt prov får deltagaren ett utbildningsbevis. Utbildningsbeviset är giltigt i 5 år. Har giltigheten gått ut så behövs en repetitionskurs för att erhålla ett nytt utbildningsbevis med 5 årig giltighetstid.
Förkunskaper: Deltagaren måste ha fyllt 18 år och ha god förståelse för det svenska språket.
Målgrupp: Utbildningen vänder sig till alla som använder mobila arbetsplattformar, även till arbetsledare och skyddsombud som ska kunna planera arbetet med och runt liftar.
.
Föreläsare: Cramo
Kurslängd: Heldag.
Antal deltagare: 15 (minst 8) OBS Denna kurs börjar kl 09:00 i Cramos lokaler på Bergkällavägen 25 som ligger 650meter ifrån Scandic InfraCity. Man bör alltså gå från Scandic ca 08:45.
På denna kurs ingår lunch och fika hos Cramo utan debitering.
 

Halvdagspass Onsdag 29/1

Klicka på rubrikerna för att visa mer information

Förmiddag

SSF 200 är lite av bibeln för den som skall jobba med Lås & Säkerhet och som alla
medarbetare bör ha kännedom om!


Kort genomgång av skyddsklasser, omslutningsyta samt krav för lås, dörrar, portar, fönster och inkrypningsskydd enligt SSF 200, utgåva 5.
Genomgång av krav för CE-märkning av dörrar avsedda för inbrotts- och brandskydd samt krav på låsenheter för dessa.

Målgrupp: Samtliga som jobbar med Lås och säkerhet
Föreläsare: Tommy Sköld, Projsec AB
Kurslängd: Halvdag.
Antal deltagare: 56
med Lås och säkerhet
Föreläsare: Tommy Sköld, Projsec AB
Kurslängd: Halvdag. 
Antal deltagare: 48

Produktnyheter/produktuppdateringar, produktinformation kopplat till användningsområden, regelverk och unikiteter, nyttiga tips och råd. Bra tillfälle att hålla sig uppdaterad på det senaste inom mekaniska och elektromekaniska dörrlösningar.
 
Målgrupp: Installatörer, tekniker med flera.
Föreläsare: Kenneth Svensson, Henrik Nystedt,
ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden
Kurslängd: Halvdag.
Antal deltagare: 30

Kursen behandlar funktioner och användningsområden i programvaran ASM, tips och råd, FAQ, etc. Kursen är inte en del av det licensgrundade kursutbudet, utan ska ses som en uppdateringskurs för dig som har arbetat i ASM.
 
Målgrupp: Installatörer, tekniker med flera.
Föreläsare: Henrik Wetterlundh, ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden.
Kurslängd: Halvdag.
Antal deltagare: 8

Projekteringsutbildning vänder sig till dig som vill ha kunskap i hur man projekterar och säljer ARX Säkerhetssystem.
Vi går igenom alla komponenter inkl. olika läsartyper och larmkomponenter, samt olika systemlösningar mm

Målgrupp: Installatörer, tekniker med flera.
Föreläsare: Mathias Sahlén, ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden
Kurslängd: Halvdag.
Antal deltagare: 10

Yale Smart Living är samlingsnamnet för Yales smarta och uppkopplade produkter t.ex. Yale Doorman, Smart hub och SR/EF hemlarmserie. Kursen fokuserar på produktkunskap och lösningar men även felavhjälpning och konsumentsupport över disk och på telefon.

Målgrupp: Tekniker i fält eller butikspersonal som önskar fördjupad kunskap om Yale Smart Living Föreläsare: Henrik Rådberg, Mikael Friberg, ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden
Kurslängd: Halvdag.
Antal deltagare: 10
 

På kursen/seminariet presenteras bland annat nyheter i KeyDesign, (både sådana som ingår som standard vid uppgradering till ny version och sådana som man kan komplettera med mot en mindre kostnad).
Du får också tillfälle till att ta upp de specifika frågor och eventuella problem som just ni har, eller hur man hanterar ett speciellt projekt.
Det blir också en presentation av KeyControl som är ett verktyg för till exempel mer omfattande serviceåtaganden och slutkund.

OBS! För vana användare av KeyDesign, inte för nybörjare!
Föreläsare:Thomas Larsson, CadWare.
Kurslängd: Halvdag.
Antal deltagare: 10
 

Här får du introduktion till nyckelhantering och Trakas elektroniska nyckelskåp.
Generell övergripande information och möjlighet att testa Traka produkterna.
Hårdvara, läsare och olika typer av skåp. Vad bör man välja till respektive kundbehov?
Exempel på kundlösningar
Off-line och online med olika funktioner
Offertverktyg och priser, hur räknar man?
Installation och driftsättning, vad bör man tänka på


Målgrupp: Tekniker, säljare, rådgivare med flera
Föreläsare: Claes Hammar, ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden.
Kurslängd: Halvdag.
Antal deltagare: 10

Teoretisk genomgång av konceptet Danalock, produktgenomgång,
projekteringsövningar samt prislista.

Förkrav: Inga
Målgrupp: Installatörer, tekniker med flera
Föreläsare: Salto Systems AB.
Kurslängd: Halvdag..
Antal deltagare: 10 (minst 4)
 

Nu välkomnar vi alla dörrar till vårt passagesystem.
Före fikapausen:
Här presenterar vi vår produkt LockR cylinder. Vi visar vad som är möjligt med vår produkt och hur ni sparar tid vid installation. Ni får även en försmak på hur mjukvaran används och vilka möjligheter det innebär att ha ett passagesystem när allt hänger ihop, både online och offline.


Efter fikapausen:
Vi fortsätter med driftsättningen av LockR cylinder.
Monteringstävling, Hur snabbt kan du montera en LockR cylinder?, klarar du av att slå den snabbaste monteringstiden hitintills?

Förkrav: Inga
Målgrupp: Installatörer, tekniker med flera
Föreläsare: Ingemar Otterstål, Patrik Drugge, RCO
Kurslängd: Halvdag..
Antal deltagare: 8 (minst 4)

Eftermiddag

Genomgång av olika låsklasser enligt SSF 3522, exempel på användningsområden av mekaniska och elektromekaniska låsenheter samt förklaring av begreppet ”Godkänd låsenhet”.
SSF 3523 är en ny norm som ställer krav på kompletta uppkopplade digitala låsenheter. Vissa av de ”smarta” lås som finns på marknaden har visat bristande funktion och säkerhet. Den kommande europeiska standarden prEN 16867, kan medföra att ännu fler produkter med inbrottsskyddskrav som ej motsvarar krav från svenska kravställare. SSF 3523 blir därför en viktig norm för att säkerställa digitala låsenheters prestanda.

Målgrupp: Samtliga som jobbar med Lås och säkerhet
Föreläsare: Tommy Sköld, Projsec AB
Kurslängd: Halvdag.
Antal deltagare: 56

Produktnyheter/produktuppdateringar, produktinformation kopplat till användningsområden, regelverk och unikiteter, nyttiga tips och råd. Bra tillfälle att hålla sig uppdaterad på det senaste inom mekaniska och elektromekaniska dörrlösningar.
 
Målgrupp: Installatörer, tekniker med flera.
Föreläsare: Kenneth Svensson, Henrik Nystedt, ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden
Kurslängd: Halvdag.
Antal deltagare: 30

Kursen behandlar funktioner och användningsområden i programvaran ASM, tips och råd, FAQ, etc. Kursen är inte en del av det licensgrundade kursutbudet, utan ska ses som en uppdateringskurs för dig som har arbetat i ASM.
 
Målgrupp: Installatörer, tekniker med flera.
Föreläsare: Henrik Wetterlundh, ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden.
Kurslängd: Halvdag.
Antal deltagare: 8

Projekteringsutbildning vänder sig till dig som vill ha kunskap i hur man projekterar och säljer ARX Säkerhetssystem.
Vi går igenom alla komponenter inkl. olika läsartyper och larmkomponenter, samt olika systemlösningar mm

Målgrupp: Installatörer, tekniker med flera.
Föreläsare: Micael Jernberg, ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden
Kurslängd: Halvdag.
Antal deltagare: 10

Yale Smart Living är samlingsnamnet för Yales smarta och uppkopplade produkter t.ex. Yale Doorman, Smart hub och SR/EF hemlarmserie. Kursen fokuserar på produktkunskap och lösningar men även felavhjälpning och konsumentsupport över disk och på telefon.

Målgrupp: Tekniker i fält eller butikspersonal som önskar fördjupad kunskap om Yale Smart Living Föreläsare: Henrik Rådberg, Mikael Friberg, ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden
Kurslängd: Halvdag.
Antal deltagare: 10
 

På kursen/seminariet presenteras bland annat nyheter i KeyDesign, (både sådana som ingår som standard vid uppgradering till ny version och sådana som man kan komplettera med mot en mindre kostnad).
Du får också tillfälle till att ta upp de specifika frågor och eventuella problem som just ni har, eller hur man hanterar ett speciellt projekt.
Det blir också en presentation av KeyControl som är ett verktyg för till exempel mer omfattande serviceåtaganden och slutkund.
OBS! För vana användare av KeyDesign, inte för nybörjare!
Föreläsare: Thomas Larsson, CadWare.
Kurslängd: Halvdag.
Antal deltagare: 10
 

Här får du introduktion till nyckelhantering och Trakas elektroniska nyckelskåp.
Generell övergripande information och möjlighet att testa Traka produkterna.
Hårdvara, läsare och olika typer av skåp. Vad bör man välja till respektive kundbehov?
Exempel på kundlösningar
Off-line och online med olika funktioner
Offertverktyg och priser, hur räknar man?
Installation och driftsättning, vad bör man tänka på


Målgrupp: Tekniker, säljare, rådgivare med flera
Föreläsare: Claes Hammar, ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden.
Kurslängd: Halvdag.
Antal deltagare: 10

 

Prodib AB visar hur tillverkning av bilnycklar går till för dig med eller utan förkunskaper.


• Hur finner man rätt chip och rätt nyckelämne
• Vilken utrustning använder man för den elektroniska kopieringen av chip
• Hur programmerar man fjärrkontroller
• Maskiner kring bilnycklar för t ex fräsning av nyckelblad

Förkrav: Inga
Målgrupp: Butikspersonal, tekniker med flera
Föreläsare: Prodib.
Kurslängd: Halvdag..
Antal deltagare: 10 (minst 4)

Nu välkomnar vi alla dörrar till vårt passagesystem.
Före fikapausen:
Här presenterar vi vår produkt LockR cylinder. Vi visar vad som är möjligt med vår produkt och hur ni sparar tid vid installation. Ni får även en försmak på hur mjukvaran används och vilka möjligheter det innebär att ha ett passagesystem när allt hänger ihop, både online och offline.


Efter fikapausen:
Vi fortsätter med driftsättningen av LockR cylinder.
Monteringstävling, Hur snabbt kan du montera en LockR cylinder?, klarar du av att slå den snabbaste monteringstiden hitintills?

Förkrav: Inga
Målgrupp: Installatörer, tekniker med flera
Föreläsare: Ingemar Otterstål, Andreas Mörlin, RCO
Kurslängd: Halvdag..
Antal deltagare: 8 (minst 4)

Heldagskurser Onsdag 29/1

Klicka på rubrikerna för att visa mer information

Heldag

Kursen ger en mycket god grundläggande förståelse för vad ett datanätverk är
och hur det kan användas.
Vi tittar närmare på de typer av apparater som styr datatrafiken som switchar och routrar.
Kursen tar även upp några av nätverkets viktigaste servar som DNS, DHCP, WEB och SIP-server. Efter kursen skall deltagaren kunna implementera och administrera en nätverksbaserad produkt via ett lokalt nätverk (LAN) samt över det publika internet (WAN).
 
Vidare kommer utbildningen att innehålla följande:
• Grundläggande begrepp som LAN, WAN, PoE, Brandvägg, Gateways, Nätmask etc.
• Hur bygger man ett LAN? Möjligheter och utmaningar med arkitekturen
• TCP/IP i PC, ex. olika kommando i kommandotolken.
• Vad är en IP-adress? Publik, Fast, Dynamisk (DHCP)
• Säkerhet över internet
• Routing. Praktiska övningar med ”egen” router relaterade till Vaka
passer/porttelefoni, ex. fjärråtkomst av vaka via internet, portforward etc.
 
Föreläsare: Bengt Antonelius, Kenneth Malm, Axema
Kurslängd: Heldag
Antal deltagare: 10 (minst 5)

Brandfarliga Arbeten är en ny och modern utbildning för alla som arbetar med moment där
det finns risk för att en brand kan uppstå. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav och
motsvarar Brandskyddsföreningens kurs “Heta arbeten”.
Alla arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning eller gnistor, till exempel svetsning,
lödning, torkning, ska utföras brandsäkert. De som utför tillfälliga arbeten med risk för brand
måste genomgå en utbildning för att få det tillstånd som krävs.
Utbildningen Brandfarliga Arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor.
Utbildningen är också anpassad till förhållanden i olika branscher exempelvis bygg, tak eller
industrin. Deltagaren får förståelse för risksituationer på just sin arbetsplats och kan direkt
tillämpa kunskaperna i sitt arbete.


Innehåll:
• Ansvar, lagar och regler
• Organisation
• Säkerhetsregler & försäkringsvillkor
• Riskhantering & konsekvenser
• Grundläggande brandskydd
• Brandfarlig vara
• Grupparbeten
• Praktisk släckövning
• Certifiering

Målgrupp: Installatörer, tekniker med flera
Föreläsare: Håkan Holmberg. Hald & Tesch Brand AB
Kurslängd: Heldag.
Antal deltagare: 10

Teoretisk och praktisk genomgång av konceptet SALTO SVN, produktöversikt,
programmeringsverktyg och driftsättning av ett online och offline system.


Förkunskaper: Inga
Målgrupp: Tekniker som har liten eller ingen kunskap om SALTO SPACE.
Föreläsare: Salto Systems AB.
Kurslängd: Heldag.
Antal deltagare: 10
 

2-dagarskurser tisdag 28/1 - onsdag 29/1

Klicka på rubrikerna för att visa mer information

Bakgrund
Dagens säkerhetsentreprenader tenderar att bli större och mer omfattade då samhället har insett vikten av att skydda sig mot olika typer av händelser, vilket medför att dessa entreprenader kostnadsmässigt ökar. Detta gör att man också blir mer sårbar och kan råka ut för större förluster om man inte på rätt sätt kan bevaka sina rättigheter. Historisk är man inom säkerhetsbranschen dålig på detta. El-entreprenörerna är mycket bättre men bäst i klassen är byggentreprenörerna. Detta får då till följd att man tvingas göra mer arbete än man räknat med och utan att få betalt för det och det kan vara svårt att på ett byggmöte driva sina krav mot en byggledare om man inte är påläst inom området.


Kursen
Kursen syftar till att höja kunskapen och medvetenheten och på så sätt bli säkrare i agerandet. Då jag som föreläsare har över 50 års erfarenhet inom säkerhetsbranschen och själv stött på problemen så vet jag hur viktigt det är att kunna detta. Kursupplägget är teoretisk genomgång varvat med praktiska fall inom säkerhetsområde (grupparbete). Dessutom kommer vi att gå igenom många domar som ger vägledning hur domstolarna tolkar olika tvister. Det är som juristerna säger ”Det är en sak att ha rätt – en helt annan sak att få rätt”. Det är precis detta det hela handlar om – att veta hur man ska gå till väga för att få rätt mot sin motpart.

Innehåll
• Upphandling – från förfrågningsunderlag till offert
• ELAMA – entreprenadens styrdokument – Uppbyggnad och tolkning
• Byggprojektets organisation – entreprenadformer, start- och byggmöten
• Kontraktsarbetena – dess omfattning samt tolkning av ingående handlingar
• Entreprenadens organisation – krav på samordning samt ÄTA-arbeten
• Förskjutet färdigställande – tider och hinder
• Vite, skadestånd – förseningsvite
• Besiktning – olika typer av besiktning samt besiktningsmannens roll
• Garantiansvar – vilket ansvar har man under och efter garantitiden?
 
Kursmaterial
• Allmänna Bestämmelser för utförandeentreprenader AB04
• Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader ABT06
• Allmänna Bestämmelser för underentreprenader Bilaga AB-U 07
• Allmänna Bestämmelser för underentreprenader på totalentreprenad Bilaga ABT-U 07
• Entreprenadjuridik – kursbok
• Entreprenadjuridik – arbetsbok
• Rättsfall – Domar
 
OBS! Kursmaterial tillkommer med 1000kr/deltagare
 
Föreläsare: Lars-Göran Sikberger, Sikberger Security Säkerhetsmedia AB
Kurslängd: 2 dagar
Antal deltagare: 20

. ARX Installatör och Driftsättare
ARX är ett passersystem som kommunicerar via kundens befintliga datanätverk. Vid installation av ARX ställs därför större krav på installatören än vid installation av traditionella passersystem. Detta medför att installatören behöver goda kunskaper i hur ett datanätverk fungerar, dels för att kunna utföra installationen korrekt men också för att kunna föra en dialog med nätverkstekniker om hur systemet ska driftsättas.
Denna kurs ger de kunskaper som behövs för att installera, konfigurera och administrera ARX. Efter avslutad kurs erhålls ett kursintyg.
Du får utbildning i nätverk, felsökning och säkerhet i koppling till ARX. Uppbyggnad av basstruktur med grundläggande ARX-funktioner.
Målgrupp/krav: Kursen är lämplig för installatör men med erfarenhet av andra system än ARX. Allmän datorvana. 
Föreläsare: Lars-Åke Walmann, Assa AB.
Kurslängd: 2 dagar.
Antal deltagare
: 8

Preparandkurser

Klicka för att visa mer information

Här får du under sakkunnig och mycket professionell ledning de nödvändiga grunderna för att klara ett gesällprov. Gesällbrevet lägger grunden till ett framtida Mästarbrev samt utgör grunden för personcertifiering. Gesällbrev, Mästarbrev samt personcertifiering är de skriftliga bevisen på din kunskap!

Målgrupp: Den som vill stämma av sina kunskaper inför gesällprov.
Föreläsare: Jan Thörner, Anders Göthberg och Peter Olausson. 
Kurslängd: Heldag
Antal deltagare: 12
OBS! SLR:s Lärobok i Låsteknik ingår i kursavgiften. 

Här får du under sakkunnig och mycket professionell ledning de nödvändiga grunderna för att klara ett gesällprov. Gesällbrevet lägger grunden till ett framtida Mästarbrev samt utgör grunden för personcertifiering. Gesällbrev, Mästarbrev samt personcertifiering är de skriftliga bevisen på din kunskap!

Målgrupp: Den som vill stämma av sina kunskaper inför gesällprov.
Föreläsare: Jan Thörner, Anders Göthberg och Peter Olausson. 
Kurslängd: Heldag
Antal deltagare: 12
OBS! SLR:s Lärobok i Låsteknik ingår i kursavgiften. 

Bo på Scandic InfraCity under SLR-Dagarna

Scandic Infra City, Kanalvägen 10, 194 61 Upplands Väsby,  Sverige 
Med bil tar det bara 15 minuter från Arlanda och 20 minuter från centrala Stockholm. Om du behöver åka pendeltåg finns numera en gratis shuttlebus som trafikerar sträckan Rotebro Station – Bredden/InfraCity – Rotebro Station var 20:e minut från kl 07:30 – 18:30 varje helgfri vardag.

Betalningsmodell

Generell anmälningsavgift på 500kr tillkommer.

Dagspass

1000kr
 • Välj bland 40-tal kurser under 1 kalenderdag
ANMÄL DIG

2-dagarspass

1200kr
 • Välj bland 40-tal kurser under 2 kalenderdagar
ANMÄL DIG

Preparand

4500kr
 • Preparandkurs för Gesällbrev
ANMÄL DIG

Avgifter

Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer på samtliga priser.

Avgifter


Anmälningsavgift 500:-
gäller samtliga inkl. preparand, SHG m fl.
(Gäller ej Lärare)

SHG Informationsdag
300:-  

Kurspass 1 dag
1000:-  SLR-medlem, (2250:- övriga)     

Kurspass 2 dagar
1200:-  SLR-medlem, (3250:- övriga)    
  
Preparandkurs                 
4500:-  (Ej medlem 6500:-)

Förtäring


Fika FM Förmiddagskaffe
65 SEK/Person

Lunch
195 SEK/Person

Fika EM Eftermiddagskaffe
65 SEK/Person

Middag Kväll
3-rätters (dryck ingår ej) Gäller tisdag.
360 SEK/person
                              

Logi

OBS! Nedanstående priser gäller för de som bokat logi via SLR!

Enkelrum: Inklusive frukost
1 250:- SEK/natt

Dubbelrum: inkl frukost
1 450:- SEK/natt

Incheckning efter 15:00 (annars 17:00) Utcheckning skall ske senast kl 10:00

Fakturering

Fakturering kommer att genomföras med början i januari.

Sponsorer

Vi tackar våra leverantörer som sponsrar SLR-dagarna 2020!

Hitta hit

Scandic InfraCity

Kontaktinfo

 • Adress till Hotellet
  Kanalvägen 10, 194 61 Upplands Väsby,  Sverige 
 • Telefon till SLR Kansli
  08 721 40 55
 • E-post
  Vid frågor
  kontakta SLR kansli
  kansli@slr.se

Vägbeskrivning

Instruktioner


Fyll i din Från destination under Vägbeskrivning och klicka på Få vägbeskrivning.